Emnevisning

 • Generelt

  • 5.2.1. Giellabádji

   Giellabajis barggat riektačállimiin ja grammatihkkain.

  • 5.2.2. Stávvaljuohkin

    

   Sániid sáhttá juohkit stávvaliidda

    

   gir-ji – girj-jit

   n-ná – má-nát 

    

   Stávvalrádji: go juogát sáni stávvaliidda, de álgá maŋit stávval konsonánttain.

    

   beav-di – beavd-dit

   olm-moš – olb-mot

    

   Bargobihttá:

    

  • 5.2.3. Diftoŋggat

    

   Diftoŋga lea okta jietnadat maid čállit guvttiin vokalain. 

   Čállingielas leat njeallje diftoŋgga: ieeauooa

   -

   ie

   giella

   miella

   šiella

   ea

   beana

   ealli

   geassi

   uo

   guolli

   suola

   stuollu

   oa

   oabbá

   soabbi

   boallu

    

    

    

    

    

    

    

    

   Bargobihttá 1: 

   Diftoŋggat rivdet monoftoŋgan

    

   Dan láhkai rivdet:

   ie   i

   giella - gillii

   ea  e

   deavdit - devdet

   uo  u

   guolli- guliide

   oa  o

   soabbi - sohppiid

    

    

    

    

    

    

    

    

   Bargobihttá 2:

   Konsonánttačuohkkit / guovddáškonsonánttat ja daid molsašumit 

    

   Konsonánttačuohkkit / guovddáškonsonánttat leat dat konsonánttat mat leat vuosttaš, nuppi, goalmmát ja njealját stávvala gaskkas. 

    

   oabbá – oab-bá

   muitalus – mui-ta-lus

   geahččaleapmi – geahč-ča-leap-mi

    

   Konsonánttačuohkkit / guovddáškonsonánttat sáhttet molsašuvvat go sátni sojahuvvo. Daid molsašumiid gohčodit dássemolsašupmin.

     

    – ž

   it   – bážii

   hc – z

   čáhci   –  čázi

   hp – b

   stohpu  –  stobut

   ht – đ

   giehta   –  gieđat

   hk – g

   soahki  –  soagit

   gg –kk

   roggi   –  rokkit

   dd – tt 

   šaddu  –  šattut

   bb – pp

   oabbá  –  oappát

   ll – l

   llu   –  nálut

   đđ – đ

   giđđa  –  giđat

   mm – m

   namma –  namat

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

   Bargobihttá 3:

  • 5.2.4. Vearbbat

    

   Vearbbat (dahkansánit) muitalit ahte juoga dáhpáhuvvá dahje muitalit dili birra

    

   Áhčči njoarosta

   Ánne čuoigá

   Eadni bassá

   Ásllat borrá

    

   Infinitiiva

    

   Infinitiiva lea vearbba vuođđohápmi. Go ozat sániid sátnegirjjis, de leat sánit čállon infinitiivahápmái; goarrut, vázzit, borrat čuoigat, čállit.

   Infinitiivahámi geažus lea –t: borrat, goarrut, viežžat.

   Infinitiiva hámi gávnnat go bijat: mun ferten + vearbba

   Omd.:  mun ferten + borrat

    

   Bárrastávvalvearba

    

   Bárrastávvalvearbbat leat vearbbat main leat 2 – 4 – 6… stávvala infinitiivvas.

   Bárrastávvalvearbbat:  vázzit, goarrut, čállit

    

   Bárahisstávvalvearba

    

   Bárahisstávvalvearbbat leat vearbbat main leat 1 – 3 – 5… stávvala infinitiivvas. 

   Bárahisstávvalvearbbat: muitalit, veahkehit, ráhkadit

    

   Preseansa (dálá áigi):

    

   Elle goarru

   Eadni čállá

   Mánná čierru

    

  • 5.2.5. Persovdnapronomen

    

   Persovdnapronomen lea dakkár sátni mii geavahuvvo nuppi sáni sajis.

   Go muitala juoidá muhtima birra, dalle ii geavat nama.

    

   Omd.: