• Oppalaččat

  • Hárjehala raportta čállit

   Mii dáhpáhuvvá? Man guhká ádjánat? Manne ná dáhpáhuvvá?

   Don galggat iskosa oktavuođas dutkanraportta čállit. Loga dárkilit muitolistu dás olgešbealde ovdalgo čálligoađát barggu maid dás vulobealde gávnnat.

    

   Govva: Istock.com

    

   OVDAMEARKA:

    

   Deavdde raportta nu dárkilit go sáhttát.

    

    

   Bargobihttá 17

   Siema njammá čázi.

   Don dárbbašat: gipsa, čázi ja logi eartta. 

   a. Ráhkat suhkkes dáiggi gipsain ja čáziin

   b. Láibbo logi eartta dáigái

   c. Divtte dáiggi orrut nuppi beaivái

   d. Háleštehket ovttas mii dáhpáhuvai ja manne dáhpáhuvai.

   e. Čále raportta.

    

   Deaddil dása rahpat dutkanraportaskovi

    

   Bargobihttá 18

   Dutkka ruovttus ja čále raporta.

   Duođaš golgosa viiduma.

   a. Giesa alitdobiid njammanbohcci birra.

   b. Deavdde bruvsaboahtala ravddaid dási galbma čáziin.

   c. Cokka alitdobit mat leat njammanbohccis boahtalnjálbmái nu, ahte čáhci loktana bohccis oidnosii. Gidde alitdobiid riššain.

   d. Deavdde lihtti/ruittu báhkka čáziin. Merke čáhcedási bohccái peannain ja čuovo nuppástusa čuovgga vuostá. Mii dáhpáhuvvá?

   e. Čále raporta.

   Deaddil dása rahpat dutkanraportaskovi

   RapportaReferáhta