• Oppalaččat

  • Referáhta

    

   Referáhta

   Govva: istock.com 

   Referáhta lea oanehis fáktáteaksta das man birra mii nu lea, dahje mii dáhpáhuvvan lea. Referáhtas galget dušše deháleamos oasit mielde.

   Dás galggat hárjehallat iešguđetgelágán referáhtaid čállit. 

    

    Čoahkkinreferáhta

   Čoahkkinreferáhta lea oanehis čilgehus mii čoahkkimis dáhpáhuvvá. Go čoahkkin álgá de ferte válljet muhtuma gii lea refereanta, ja gii čoahkkinreferáhta čállá. Go čoahkkinreferáhtta lea čállon, de sáhttet sihke sii geat ledje čoahkkimis ja sii geat eai lean, lohkat mii čoahkkimis gieđahallojuvvui ja mii mearriduvvui.

    

   Ovdamearka:

       

    

   Bargobihttá 19

   Dán bargobihtás galggat dahkaluddat, ahte don leat refereanta muhtun ohppiidráđđečoahkkimis mas gieđahallet golbma ášši. 

   Muitte muitolistu bajábealde lohkat, ovdal go čálligoađát.

   Čoahkkinreferáhtas galggat čállit geat áššiid ovddidedje ja mii juohke áššis mearriduvvui. Dá lea áššit čoahkkimis:

     1. Sáhttá go skuvla gieldit ohppiid geavaheamestketelefovnna skuvlaáiggis?
     2. Lea go vejolaš sihkkelluotta ráhkadit skuvlašiljus?
     3. Mii luohkkácehkiid galgá beassat riidenleirii vuolgit ja goas?
   Hárjehala raportta čállitMáidnasa dáhpáhusreferáhta