• Oppalaččat

  • Báikki birra čállit

    

   Govva: istock.com

   Buot muitalusat dáhpáhuvvet muhtun báikkis. Báiki sáhttá leat spábbačiekčanšillju, gávpot, unna lanjaš, várrečohkka, jna.

   Don sáhtát ieš mearridit mo báiki lea oaidnit. Sáhttá leat čearggus, eannjehas, issoras, liekkus, guoibmái, somá dahje hávskái. Sániiguin sáhtát duddjot justa dan miellalági maid háliidat.

   Go čálát muhtun báikki birra, de berret diehtit oalle ollu báikki birra. Jus sáhtát dahkaluddat, ahte dieđát ollu báikki birra, de sáhttá du muitalus šaddat jáhkehahtti ja ealas. Sáhtát maid áiccajurddagova geavahit govvádallat báikki. Muhto várut, ahte it čále beare ollu ge.

    

   Ovdamearkateaksta:

    

    

   Bargobihttá 10

   Vállje muhtun gova ja čále báikki birra

   Jurddaš ahte leat Heike. Mo govvádalat don báikki? Geavat iežat áiccuid go govvádalat.

   Heike leamaš Norway-cupas Oslos. Dás vulobealde oainnát govaid dain báikkiin gos lea fitnan.

    

   Ekebergsletta, Spábbačiekčangilvu

   Govva: norwaycup.no

    

   Tusenfryd

   Govva: tusenfryd.no

    

   Frognerbadet

   Govva: Bymiljøetaten, Oslo

    

   Frognerparken 

   Govva: Jan Olav

    

   Bargobihttá 11

   Vállje muhtun báikki ja čále dan birra.

   Mo govvádalat don báikki? Geavat iežat áiccuid go govvádalat. Jus dárbbašat, de sáhtát geavahit ovdamearkateavstta veahkkin.

     • Lášmmohallanlanjas

     • Duoddaris

     • Vuovddis

     • Buvddas

   Buohtastahttin – sániin degoGeardduheapmi