I et samfunn preget av høy utviklingsdynamikk kreves det nyskapende tilnærminger til undervisning og læring. De nyeste kompetansemålene har derfor sterkt fokus på digitalisering og personligsalongen tilpasning av opplæringen lokalt. 

Solum Bokvennen AS gir deg, som ønsker å skaffe deg formell kompetanse på en moderne og effektiv måte, dette spennende alternativet.

frisørfaget 1SB-kursene er utformet slik at du trekkes inn i et kreativt læringsmiljø hvor dine genuine læringsevner blir aktivert. LearnLabs innebygde funksjonalitet er tilrettelagt for å styrke dybdelæring, gi praktiske erfaringer og dokumentere din kompetanse på en offentlig godkjent måte.

Vår kursplattform gir deg, enten du er elev eller lærer, en fantastisk trygghetsfølelse ved overgangen fra de tradisjonelle klasserom til nettbasert studium som vil bli stående sentralt i den progressive pedagogikken.

gå_til_kurset