Velkommen til Sal, service og reiseliv-faget VG1!

Salg og service

I eit samfunn prega av høg utviklingsdynamikk krevst det nyskapande tilnærmingar til undervisning og læring. Dei nyaste kompetansemåla har derfor sterkt fokus på digitalisering og personleg Kreativitet4 tilpassing av opplæringa lokalt.

SSR2 Solum Bokvennen AS gir deg, som ønskjer å skaffa deg formell kompetanse på ein moderne og effektiv måte, dette spennande alternativet. SB-kursene er utforma slik at du blir trekt inn i eit kreativt læringsmiljø der dine genuine læringsevner blir aktivert.
LearnLabs innebygde funksjonalitet er tilrettelagd for å styrkja djupnelæring, gi praktiske erfaringar og dokumentera kompetansen din på ein offentleg godkjend måte.
Kursplattforma vår gir deg, anten du er elev eller lærer, ei fantastisk tryggleikskjensle ved overgangen frå dei tradisjonelle klasseromma til nettbasert studium som vil bli ståande sentralt i den progressive pedagogikken.


Gå til kursen