Velkommen til Frisør, blomster, interiør- og eksponeringsdesignkurset!


I et samfunn i rask endring kreves det nyskapende tilnærminger til undervisning og læring. De nyeste kompetansemålene har derfor sterkt fokus på digitalisering og personlig tilpasning av opplæringen lokalt. 


Solum Bokvennen AS gir deg som ønsker å skaffe deg kompetanse gjennom LearnLab sin digitale plattform, dette spennende alternativet.

SB-kursene er utformet slik at du trekkes inn i en kreativ, lærerik og engasjerende læringsprosess hvor din genuine fleksibilitet og ditt læringspotensial blir umiddelbart aktivert. LearnLabs innebygde funksjoner er rettet mot å styrke din dybdelæring, gi deg nye erfaringer og selvfølgelig ny kompetanse.

hair

Ved siden av at du skaffer deg faglige kunnskaper blir du inkludert i dynamiske, engasjerende prosesser og miljøer. Gjennom spennende samhandling skal du få øve på effektiv formidling av dine ideer, prøve deg på kreativ design og formativ vurderingspraksis. Du vil oppleve differensiering av fagkunnskaper.


kitchenBruk av våre digitale plattformer gir deg, enten du er en elev eller lærer, en fantastisk trygghetsfølelse som leder fra tradisjonelle klasserom og tenkning ut i nye perspektiver hvor den interaktive kompetansebyggingen og den progressive pedagogikken står sentralt.