VELKOMMEN TIL LABORATORIE- OG KJEMIFAGKURS!

Kurset er nå lagt ut på vårt Loops-plattform og du da inviteres til å besøke dette nettstedet via FEIDE-innlogging fra Solum Bokvennens hjemmesiden.
Nedenfor kan du lese informasjon om hvilke tekniske virkemidler Loops-programmet består av og hvordan de forskjellige verktøyene brukes. Nederst på siden finner du også en Power Point-presentasjon hvor du visuelt kan oppleve funksjonene i Loops-programmet.


PRØV LOOPS!

Bilde_1

Er du person som liker å lære noe nytt? Da får du en mulighet! Skaff deg adgang til Loops-plattformen og opplev at du er ikke alene der!


HVA ER ET LOOPS?


Loops er et byggeverktøy for alle som har behov for å lage og distribuere et undervisningsmateriale. Loops kan utformes kreativt og inspirerende og som opplæringsplattform passer like godt for barneskoler og spesialskoler som for høykvalifiserte trenere på universitetsnivå. Både idrettslag og bedrifter av ulike størrelser og profiler opplever Loops som det optimale læringsverktøyet som tillater høy kvalitet i undervisning og opplæring.LØKKER FOR ANNEN UTDANNING


Med Loops kan du holde treningskurs eksternt, på halvdistanse eller på stedet. Det er like greit å engasjere en liten gruppe deltagere som å trene flere tusen studenter på en og samme tid. Med Loops som verktøy kan du:

– Forvandle enkelt materiale du har i dag til et oppdatert og interaktivt undervisningsmateriale;

– Lage en tydelig prosess for å trene deltagere eksternt eller på halvdistanse;

– Velge graden av interaksjon du ønsker med deltagerne under trening;

– Samarbeide med kolleger for å lage materiale de trenger for virksomheten;

– Finne nye måter å nå en målgruppe på / Digitalisere dine kurs;

– Informere et stort antall deltagere på en kreativ og lærerik måte hvor du kan inkludere nettbaserte medier;

– Invitere én eller flere deltagere til din læringssløyfe ved å produsere en og plassere i ditt bibliotek en oppdatert materiale.


ERFARING FRA SKOLEN

Lærerne som bruker Loops på skolen sier at de slipper mange spørsmål om hva elevene skal gjøre videre. Isteden kan de bruke tid på å gi ekstrastøtte til elevene som trenger det på en god måte.

Loops bringer ro i klasserommet.

Elevene som normalt har vansker med å gjennomføre oppgaver i større grad lykkes med opplæringen på Loops. Dette er fordi de har alt de trenger på ett sted og fordi de kan svare direkte i noden uten forstyrrelser underveis.


Under pandemien, dårlige miljø- eller politiske forhold kan lærerne som bruker Loops likevel gjennomføre undervisningen.


Lærerne ikke trenger å planlegge undervisningen på ny og kan bruke den å samme Løkke om igjen. Elevene lykkes med stoffet like bra hjemme som på skolen.


Her er det alltid mulig å sette opp et videomøte med gruppen hvor læreren i kollokviet med elever kunne for eksempel beslutte hvilket knutepunkt som skulle gjennomgås i løpet av timen eller svare på spørsmål om innholdet. Etter møtet kan elevene vende tilbake til Loops og fortsette med arbeidet som vanlig.


Det er utmerket å bruke Loops i klasserommet hvor læreren kan bestemme hvilke elementer elevene skal jobbe med sammen og hvilke – kan de fortsette med i sitt eget tempo.


Elevene / deltagerne setter pris på at de kan se foran seg hele innholdet og forstå hvilket nivå de ligger på til enhver tid. De kan også gå tilbake og gjenta ulike oppgaver.


Innholdet i et kurs kan påfyllet, korrigeres og oppdateres underveis. Det er en verdsatt funksjon at man kan bygge videre på Løkker som er igangsatt. Du som lærer / leder kan endre og legge til ting og la dine deltagere være med på å påvirke opplæringen i den grad du ønsker. Hvis Sløyfen du bygger på hadde utviklet seg mye i forhold til originalen, kan du vurdere om du ønsker å lage en kopi / ny utgave av den som ble brukt før (som en treningsmateriale).


I Loops kan du samarbeide med kollegene dine ved å dele ansvaret. Du kan, for eksempel, delegere oppgaven å gi tilbakemeldinger til deltagere i en påbegynt Loop eller å lede et konkret tema i kurset.


Du kan bygge et kurs av flere Looper sammen med dine kolleger og så dele Loopene mellom hverandre slik at hver av dere har et helhetlig kurs i sine Loops-biblioteker. På denne måten samarbeidet bedres.


VI HJELPER DEG!

En guide vil hjelpe deg med alt du måtte kunne lure på og du får våre erfarne kolleger til å støtte deg på vei til suksess!

Som lærer eller leder i Loops skal du kunne:

– Bygge egne Looper fra treningsmaterialet ditt med Loops kreative verktøy;

– Invitere elevene / deltagerne til å lære ved å jobbe i «Løkkene»;

– Gi tilbakemeldinger til elevene / deltagerne gjennom Loops noder;

– Bygge løkker sammen med kolleger;

– Invitere kolleger til å undervise / trene med deg i en påbegynt Loop;

– La deg inspirere av Loops Delte bibliotek;

– Bruke Løkker fra ditt bibliotek slik de vises eller bygge dem om etter eget ønske;

– Dele Looper fra organisasjonens eget bibliotek med kolleger slik at samarbeidet økes.


Som student eller deltager i Loops vil du:

– Nyte det fine utseende til Løkken hvor du får et helhetlig bilde over arbeidsområdets struktur;

– Ta inn ny kunnskap på en variert måte. Du vil da bruke 10 typer noder med hver sitt innhold;

– Lære gjennom aktuell undervisningsmateriale som kan koples inn i Loopen;

– Finne alt du trenger for å lære inn – på ett sted slik at læringen blir effektiv;

– Kunne skrive dine besvarelser direkte i Loopen;

– Kommunisere med andre deltagerne under «reisen»;

– Få tilbakemeldingen fra din lærer / leder;

– Arbeide fremover i ditt eget tempo, gå frem og tilbake i kurset og velge de øvelsene du vil;

– Lytte til alle tekstene i stedet for å lese dem dersom dette passer deg bedre.


Under pandemien, dårlige miljø- eller politiske forhold kan lærerne som bruker Loops likevel gjennomføre undervisningen.

Lærerne ikke trenger å planlegge undervisningen på ny og kan bruke den å samme Løkke om igjen. Elevene lykkes med stoffet like bra hjemme som på skolen.

Her er det alltid mulig å sette opp et videomøte med gruppen hvor læreren i kollokviet med elever kunne for eksempel beslutte hvilket knutepunkt som skulle gjennomgås i løpet av timen eller svare på spørsmål om innholdet. Etter møtet kan elevene vende tilbake til Loops og fortsette med arbeidet som vanlig.

Det er utmerket å bruke Loops i klasserommet hvor læreren kan bestemme hvilke elementer elevene skal jobbe med sammen og hvilke – kan de fortsette med i sitt eget tempo.

Elevene / deltagerne setter pris på at de kan se foran seg hele innholdet og forstå hvilket nivå de ligger på til enhver tid. De kan også gå tilbake og gjenta ulike oppgaver.

Innholdet i et kurs kan påfyllet, korrigeres og oppdateres underveis. Det er en verdsatt funksjon at man kan bygge videre på Løkker som er igangsatt. Du som lærer / leder kan endre og legge til ting og la dine deltagere være med på å påvirke opplæringen i den  grad du ønsker. Hvis Sløyfen du bygger på hadde utviklet seg mye i forhold til originalen, kan du vurdere om du ønsker å lage en kopi / ny utgave av den som ble brukt før (som en treningsmateriale).

I Loops kan du samarbeide med kollegene dine ved å dele ansvaret. Du kan, for eksempel, delegere oppgaven å gi tilbakemeldinger til deltagere i en påbegynt Loop eller å lede et konkret tema i kurset.

Du kan bygge et kurs av flere Looper sammen med dine kolleger og så dele Loopene mellom hverandre slik at hver av dere har et helhetlig kurs i sine Loops-biblioteker. På denne måten samarbeidet økes.


BYGG DITT EGET KURS! LØKKER (SLØYFER) / KNYTTEPUNKTER / NODER

I Loops har du et hjelpeverktøy «Byggmester» hvor du kan trene deg uansett hvilket nivå du er på eller behov du måtte ha.

De tre sentrale byggeverktøyene er:


– The Map (Løkker / Sløyfer)

– The Hubs (Knutepunktene)

– The Nodes (Noder)


Kartet (Looper / Sløyfer / Løkker) er det den sløyfe som gir oversikt over området som kurset ditt vil dekke. Det er her jobber deltagerne gjennom for å bygge opp sine kunnskaper. Den visuelle støtten som Sløyfen gir ikke kan overvurderes!

Hub (knuttepunktene) er slags «holdeplasser» hvor deltageren kan stoppe for å ta del i et tema. Hub er en «pakke» av materiale innenfor et og samme tema og er utstyrt med et tema-tittel. Dette skaper et ryddig struktur som angir læringsveier og viser retning deltagerne kan velge mellom innenfor loopen.

Nodene (arbeidsmarkene) eksisterer av 10 funksjonaliteter du kan arbeide etter avhengig av hvordan du har sett for deg at læringen skal oppleves. Med de grønne nodene f.eks. åpner du for kommunikasjonen deltagerne imellom. Gjennom de blåde nodene kan deltagerne kommunisere med deg som leder. I de gule nodene legger du informasjon som elevene bør ta del i og de rosa nodene er selvkorrigerende quizer. Det finnes også lilla evalueringsnode. I alle noder kan du legge til innhold av ulik slag: tekst, nett-lenker, videoer, bilder, formler m.m.

Bilde_2           Bilde_3

Gjennom nodene kommuniserer du også med deltagere. Du som lærer kan følge med den enkelte elevens læringsprogresjon og gi respons, og du kan velge hvor hyppig i din Loops vil du bruke «kommunikasjonsnodene».


KOMMUNISER MED DELTAGERNE

Du har i større grad mulighet til å påvirke kommunikasjonen mellom deg selv som distribuerer Loopen og de som tar del i opplæringen.

Skal du undervise en gruppe elever i et og samme klasserom er det praktisk å lage en Loop med mye kommunikasjonsnoder elevene imellom og mellom elevene og deg. Skal du derimot samle en stor gruppe av de som ønsker å gjennomføre fjernundervisning er det nok lurere å lage en Loop der deltagerne kan jobbe selvstendig uten tilbakemeldinger fra deg. Kanskje du heller ville ta hensyn til at deltagerne ønsker å kommunisere med hverandre?

Sløyfer åpner for ulike typer kommunikasjon. Det er mulig å velge å skrive til hverandre, menn det er like greit å ta opp film eller lyd direkte i Loops. Tanken er å tilfredsstille de behov som skal til for at alle skal føle seg like velkomne til – og oppleve som morsomt det å jobbe i Loops, uavhengig behov og omstendigheter.

PS: Lær deg inn de «sløyfer» som eksisterer i ditt digitale miljø og hvordan du enkelt kan komme i gant med Loops gjennom import og eksport av stoff fra din nåværende løsning.


INSPIRASJON

Inspirert av Loops tidligere deltagere begynner stadig flere brukere å benytte seg av Loopsplattformen på ulike kurs. Se på eksempler av hvor variert spekter områder kan Loops-oppsettet utformes på! Menneskerettigheter, Hockey, Office 365, Astronomi, Massemedia, Bokbransen, Kjemi og Bilologi er kun noen få av utforminsideene!


Loops_presentasjon  Bilde_4

  Se Loops presentasjon her                                          Bilde_7HVA KOSTER LØKKER?

I Loops kjøper du en lisens for pedagogisk leder som gir adgang til å dele ut lisenser for en rekke deltagere. Prisen varierer og er ulik for bedrifter og grunnskoler. Du starter ved å få en konto som tillater å etablere deg som en «organisasjon». Dette blir ditt administrative område hvor du skal ha de kurs du ønsker og invitere til bruk av kursene dine kolleger og/eller grupper av studenter.

UTFORSK PÅ EGENHÅND

Opprett en gratis prøvekonto via å kontakte Loops! Her vil du få en effektiv og engasjerende læring som «organisasjon». Her kan inkludere andre interessenter for opplevelse og spennende praksis med full funksjonalitet i hele 45 dager!


Opprett en prøvekonto

IMPORTER DELTAGERE

På et Loops plattform kan du enkelt importere brukere til ditt administrasjonsområde. Du bruker Loops´ eget Excel-mal hvor du fyller den med informasjon om brukere du ønsker å importere til din «organisasjon». Her kan du dele brukerne opp i grupper fra starten av i forhold til, for eksempel, tiden du skal kjøre Loops på med gruppens deltagelse. Du skal gi hver gruppe et unikt passord som personene kan endre selv etter pålogging. Du kan også velge å få Loops til å sende dem invitasjonsmail når importen er ferdigstilt, hvor den enkelte selv setter et passord på vei inn i systemet.

API

For å administrere brukere fra et eksternt system er det mulig å få tilgang til API-verktøyet. Her kan du legge til, fjerne og endre brukerdata.


DEL LØKKER TIL ANDRE OVERFLATER   Bilde_8

På Loops´ digitale overflaten har du mulighet til å dele en loop som en oppgave.  En «læringssløyfe» – «Løkken» er en «bok» som du enten har bygget selv eller funnet i Loops´ bibliotek. Når du starter denne tas det automatisk en kopi av denne som kan aktiveres av deg for bruk. Du kan invitere deltagerne dine, grupper eller kolleger til «Løkken» og lede et kurs der eller trene sammen med andre på forskjellige aktiviteter.

Om du ønsker å dele med andre en loppe som oppgave – starter du loopen som vist på bildet, klikker på et av symbolene og distribuer den loopen du ønsker innenfor et «skoleområde».

Bilde_8


Dine elever får da informasjon om at en ny «sløyfe» har startet i systemet der de er vant til å få instruksjoner om arbeidet og de får en snarvei derfra og direkte til «sløyfen» i Loops.

Dersom du arbeider på en annen digital flate enn Microsoft Teams, Google Classroom eller Skoler, kan du velge «å dele en lenke» til den påbegynte loopen. Da elevene dine får «sløyfen» direkte på sitt arbeidsområde.


LOOPS-APPER

Det er tre Loops-apper du kan velge mellom: 1) iOS-app; 2) Android-app og 3) Microsoft Teams-app.

Android og iOS

Våren 2021 har vi lansert to mobilapper: en for Android og en for iOS. Vi forsøkt å gjøre opplevelse i appene så lik Loops mobiblnettopplevelse som mulig. Fordelen med appene er at brukerne kan motta push-varsler når noe nytt hær skjedd i Loops, og at de enkelt kan finne tilbake til Loops gjennom app-symbolet på mobilen. Det er små ting sm utgjør en stor forskjell for de som bruker Loops i yrkeslivet!

Teams-app

Vi har også bygget en Teams-app for deg som jobber i Microsofts miljø. Med appen blir det enkelt å introdusere Loops som en naturlig del av arbeidshverdagen, engen du jobber på skolen eller i en bedrift. I Teams-appen er hele systemet til Loop innebygd, så opplevelsen er veldig lik nettversjonen. Fordelen er at du kan legge til appen for din organisasjon, slik at Loops er lett å finne og at du kan motta varsler fra Loops i teams varslingsfeed. Erfaringen er at du «blir» i Team mens du kan jobbe fullt ut med alle funksjoner i Loops. Du kan også sende påbegynte Looper til Teams eller hente dem fra Loops når du er i tema ved å bruke funksjonen Apper i Oppdrag.